Museum Collectie Ter Borg

Het museum vertelt het verhaal van de veenkoloniale landbouw aan de hand van een verzameling gereedschappen en oude foto’s, die stammen uit de tijd van vóór de mechanisatie.
Via de vier seizoenen krijgt u een beeld van het leven en werk van boeren en boerinnen op de landbouwgrond die ontstond na afgraving van een dikke laag veen. Uiteraard komt deze zogenaamde veenontginning aan de orde, evenals de relatie tussen mens en dier. Verder is er een ‘wisselexpositie’ over mensen en onderwerpen uit de landbouw of de streek.

Folder Ter Borg pag 2 Inhoud Museum-foto's B900px

Henk ter Borg met een 'zaaiviool'

Henk ter Borg met ‘zaaiviool’

Henk ter Borg (1923-2007), landbouwer te Borgercompagnie, verzamelde na zijn actieve boerenbestaan op zijn boerderij landbouwgereedschappen. Deze hoorden thuis in de Gronings-Drentse Veenkoloniën van vóór de mechanisatie, ruwweg het tijdperk 1850-1950. Om deze waardevolle verzameling niet verloren te laten gaan is de Stichting Collectie ter Borg er in geslaagd hiermee een museum in te richten. De collectie is ondergebracht in het pand van de toenmalige steenfabriek, achter het gelegenheidscafé
De Stainkroeg‘ te Ommelanderwijk.